Profesionāļiem

ES un valsts atbalsta programmas

 1. www.welcomeurope.com
  Informācijas avots par visiem ES  pieejamiem finanšu resursiem

 2. www.liaa.gov.lv
  ES atbalsts biznesa uzsākšanai un attīstībai . “Zaļo” tehnoloģiju programmas, biznesa inkubatori, biznesa ideju konkurss “Ideju kauss””, atbalsts eksportam, atbalsts nodarbināto apmācībām, tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti u.c. atbalsta programmas

 3. www.lad.gov.lv
  ES atbalsts programmas laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai , zivsaimniecībai, tūrismam, lauksaimniecības produktu ražošanai un pārstrādei.

 4. www.altum.lv
  ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija. Tā ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums.

 5. www.atsperiens.lv
  Grantu programma uzņēmējiem "Atspēriens" (atbalsts Rīgas pilsētas teritorijā)

 6. www.nva.gov.lv
  ES atbalsts nodarbinātības programmās

 7. www.sif.lv
  ES atbalsts sabiedrības integrācijas veicināšanas, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un citās publiskā un nevalstiskā sektora darbības programmās

 8. www.kkf.lv
  ES atbalsts dažādu kultūras nozaru projektu programmās gan fiziskām, gan juridiskām personām

 9. www.estlat.eu
  Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības atbalsta programma

 10. www.centralbaltic.eu
  Centrālā Baltijas jūras pārrobežu sadarbības atbalsta programma

 11. www.latlit.eu
  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības atbalsta  programma

 12. www.enpi-cbc.eu
  Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības atbalsta  programma

 13. www.estlatrus.eu
  Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības atbalsta  programma

 14. www.varam.gov.lv
  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta programmas klimata pārmaiņu novēršanā, klimata pārmaiņu radītajām sekām pielāgošanā, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā

 15. www.eurostars-eureka.eu
  Starptautiska programma pētniecības darbu veicošo mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam

 16. www.viaa.gov.lv
  ES atbalsts dažādās izglītības programmās

 17. www.cfla.gov.lv
  Es struktūrfondu un Kohēzijas fondu projektu, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšana

 18. lifeprogramma.lv

Adrese: Vīlandes iela 7-1, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@invex.lv

Tālrunis: +371 67212270
Fakss: +371 67212271

ASSET STANDARD’T SIA reģ.nr.40103847242 ir preču zīmju - nr.M66864 - INVEX; nr.M67912 - INVEX FONDI; nr.M69293 (apaļais spiedogs); nr.M66388 (vizuālā preču zīme) - lietotājs. Lietošanas un izmantošanas tiesības nodotas pamatojoties uz līgumu nr.01/01.01.20, kas noslēgts starp preču zīmju īpašnieku PROFECTUS GROUP SIA reģ.nr.40103492416 un lietotāju ASSET STANDARD’T SIA.

© 2020 ASSET STANDARD’T SIA. Visas tiesības ir aizsargātas.

Developed by "DevOps" SIA

Kalkulators
Ievadiet summu
Ievadiet termiņu
Iavadiet likmi
Atmaksas grafiks
CREDIT_CALC_FORM_INPUT_SCHEDULE_REQUIRED_DEFAULT
Pasūtīt zvanu Atstājiet savu telefona numuru, un mēs piezvanīsim jums un atbildēsim uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem!
The Name is required
The Phone is required
The Police is required
Paldies par pieteikumu!. Mūsu menedžeris sazināsies ar Jums norādītajā laikā.