Privātuma politika

  1. Pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASSET STANDARD'T", reģistrācijas Nr. 40103847242, juridiskā adrese: Rīga, Vīlandes iela 7 - 1, LV-1010; Tālr. +371 67212270; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Mēs esam finanšu uzņēmums kurš strādā ar INVEX FONDI preču zīmēm. Mēs sniedzam biznesa un juridisko konsultāciju pakalpojumus gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī sniedzam starptautiskā eksporta faktoringa starpniecības pakalpojumus visā Eiropā, Āzijā un Amerikas savienotajās valstīs.

  1. Personas datu apstrādes nolūks un personas datu kategorijas

Mēs apstrādājam personas datus, kas saistītas ar mūsu klientiem, bijušajiem klientiem un potenciālajiem klientiem (iespējamie apstrādājamie personas dati – vārds, uzvārds, personas kods, personas identifikācijas numurs, e-pasta adrese, nosaukums, telefona numurs, dzīvesvietas adrese, sīkdatnes, kas tiek ievāktas mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā, informācija par personas īpašumā esošām materiālām lietām, nemateriālajiem aktīviem un saistībām u.c.).

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Sīkdatnēs esošā informācija parasti nesatur nekādus datus, kas ļautu mums Jūs identificēt individuāli kā fizisku personu. Mēs apstrādāsim sīkdatnes tik ilgi, cik ilgi jūs mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā būsiet devuši piekrišanu.

Mēs apstrādājam informāciju, ko esam saņēmuši no mūsu klienta personīgi, vai arī informāciju, ko mēs iegūstam neatkarīgi, nodrošinot klientam pakalpojumu sniegšanu. Šāda personas datu vākšana ir nepieciešama, lai izpildītu līgumiskās saistības ar klientu vai iespējamās līgumiskās saistības ar potenciālo klientu par pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā mūsu sniegtos pakalpojumus, mēs nodrošināsim mūsu klientu, potenciālo klientu un bijušo klientu personas datu konfidencialitāti un integritāti.

Pakalpojumu sniegšanas laikā ir iespējamība, ka klientam jau iepriekš sniegtie personas dati ir jāpapildina, kā arī var būt iespējamas situācijas, ka mēs iegūstam jaunus personas datus par klientu no avota, kas nav pats klients, lai mums būtu iespējams klientam nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvākus un pilnīgākus juridiskos pakalpojumus.

Mēs apstrādājam un uzglabājam visus Jūsu personas datus, kas tikuši iesniegti mums azpildot interneta vietnē www.invex.lv pieejamās anketas pakalpojuma saņemšanai un/vai sazinoties ar mums telefoniski vai izmantojot elektronisko pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., kā arī, kas apstrādāti pakalpojumu sniegšanas laikā, ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams šīs “Privātuma politikas” norādītajiem nolūkiem.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums mūsu pakalpojumus. Ja Jūs nesniegsiet mums nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet pieteikties mūsu pakalpojumu saņemšanai un saņemt mūsu pakalpojumus. Vairāk informācijas par mūsu pakalpojumiem atradīsiet šeit www.invex.lv, sadaļā “juridiskie pakalpojumi” un  “pakalpojumi”.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs nevaram nodrošināt pakalpojumu saņemšanu, Ja sniedzat neprecīzus datus.

  1. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei

Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz:

- Jūsu piekrišanu (sīkdatņu un saziņas gadījumā);

- līguma par pakalpojumu sniegšanu starp mums un klientu, kā arī klienta gribas izteikumu noslēgt līgumu par pakalpojumu sniegšanu;

- mūsu likumiskās intereses attīstīt un uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ņemto vērā informāciju no sīkdatnēm par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem, kā arī atsauksmēm no klientiem. Piekļuve Jūsu personas datiem būs atļauta tikai tiem mūsu darbiniekiem vai personām, kuri sniedz ārpakalpojumus, lai tie varētu pildīt savus profesionālos pienākumus un realizētu pakalpojumu līgumu izpildi. Jūsu personas dati netiek glabāti vai apstrādāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecībā uz iepriekš minētajiem datu apstrādes nolūkiem.

  1. Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mūsu tīmekļa vietnes lietošanas ērtumu un iespēju Jums iegūt sev interesējošo informāciju.

Tīmekļa vietnē tiek iegūtas sīkdatnes, kas nesatur personas datus un netiek izmantotas, lai identificētu personu, t.i. informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti tīmekļa vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu tīmekļa vietnes lietošana var būt  neiespējama. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi. Sīkdatnes nevar saturēt datora vīrusus, ka arī ar sīkdatņu palīdzību nav iespējams instalēt spiegprogrammatūru vai ļaunprātīgu programmatūru Jūsu datorā.

  1. Personas datu nodošana trešajām personām

Pakalpojumu sniegšanai un mūsu likumisko interešu realizēšanai mēs izmantojam trešo personu pakalpojumus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu un tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Ir iespējama Jūsu personas datu pārsūtīšana trešajām personām (pakalpojumu sniedzējiem), lai šīs trešās personas varētu nodrošināt mūs ar saviem pakalpojumiem. Šie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji ir uzskatāmi par datu apstrādātājiem. Personas dati, kas tiks nodoti šiem trešo pakalpojumu sniedzējiem, tiks ierobežoti līdz minimumam, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumus, kurus sniedz trešās personas. Mēs nodrošināsim, ka visi trešo personu pakalpojumu sniedzēji, kuriem mēs pārsūtam Jūsu personas datus, ievēros mūsu norādījumus attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Ikvienam trešās personas pakalpojumu sniedzējam kā datu apstrādātājam ir jānodrošina, ka jūsu personas dati tiks apstrādāti ar rūpību, ievērojot drošības pasākumus.

Mēs Jūsu personas datus nododam valsts un pašvaldību iestādēm un trešajām pusēm, kas ir iesaistītas Jūsu izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanas izpildē.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

  1. Personas datu glabāšanas ilgums

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar mūsu savstarpējo līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm.

  1. Personas datu aizsardzība

Mēs nodrošinām aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas un daudzpakāpju paroļu sistēmu.

  1. Jūsu tiesības

Mums ir juridisks pienākums nodrošināt, lai jūsu personas dati būtu precīzi un atjaunināti. Mēs lūdzam Jūs palīdzēt mums izpildīt šo pienākumu, nodrošinot, ka Jūs mūs informējat par visām izmaiņām, kas jāveic jebkuros Jūsu personas datos, kurus mēs apstrādājam.

Jūs jebkurā laikā drīkstat izmantot šādas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:

- tiesības pieprasīt piekļuvi jebkuriem datiem, kurus var uzskatīt par Jūsu personas datiem. Tas ietver, piemēram, tiesības saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam, un mūsu datu apstrādes nolūkus;

- tiesības pieprasīt, lai mēs labojam jebkurus no Jūsu personas datiem, ja uzskatāt, ka tie ir neprecīzs vai nepilnīgi;

- tiesības iebilst pret noteiktu personas datu apstrādi un ierobežot tās apstrādāšanu;

- tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika vākti, vai ja uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, vai ja uzskatāt, ka šie personas dati ir jāizdzēš, lai mēs varētu izpildīt tiesību aktu prasības;

- ja Jūsu personas dati tiek automātiski apstrādāti ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz savstarpējām līgumattiecībām, Jūs varat pieprasīt, lai mēs Jums sniedzam šos personas datus strukturētā, bieži lietotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt Jūs varat arī pieprasīt, lai personas dati tiktu pārsūtīti citam pārzinim. Atcerieties, ka to var izdarīt tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams;

- tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Valsts Datu inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011, Latvija, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..)

Ja Jūs vēlaties izmantot iepriekš minētās tiesības vai Jums ir kādi jautājumi par mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Juridiska adrese: Auduma iela 33-2, Rīga, Latvija, LV-1024
Biroja adrese: Duntes iela 34, Rīga, Latvija, LV-1005
E-pasts: info@invex.lv

Tālrunis: +371 67377787

INVEX FONDI SIA reģ.nr. 50103557061 ir preču zīmju - nr.M66864 - INVEX; nr.M67912 - INVEX FONDI; nr.M69293 (apaļais spiedogs); nr.M66388 (vizuālā preču zīme) - lietotājs. Lietošanas un izmantošanas tiesības nodotas pamatojoties uz līgumu nr.01/01.01.20, kas noslēgts starp preču zīmju īpašnieku PROFECTUS GROUP SIA reģ.nr. 40103492416 un lietotāju INVEX FONDI SIA.

© 2022 INVEX FONDI SIA. Visas tiesības ir aizsargātas.

Developed by "DevOps" SIA

Kalkulators
Ievadiet summu
Ievadiet termiņu
Iavadiet likmi
Atmaksas grafiks
CREDIT_CALC_FORM_INPUT_SCHEDULE_REQUIRED_DEFAULT
Pasūtīt zvanu Atstājiet savu telefona numuru, un mēs piezvanīsim jums un atbildēsim uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem!
The Name is required
The Phone is required
The Police is required
Paldies par pieteikumu!. Mūsu menedžeris sazināsies ar Jums norādītajā laikā.