Atsauksmes

Konfidencialitātes apsvērumu dēļ, saskaņā ar INVEX FONDI profesionālo ētiku, mājas lapā norādīti tikai tie realizētie projekti, kuru pasūtītāji piekrituši publiskot mūsu sadarbību.

Ar SIA „INVEX FONDI” palīdzību mūsu uzņēmums SIA “Lejasmārtiņi” saņēma finansējumu ēterisko eļļu ražošanas iekārtu iegādei no lauku attīstības programmas pasākuma publisko un privāto partnerattiecību biedrības ‘’Zied zeme”. Finansējuma saņemšana, pateicoties SIA „INVEX FONDI” izstrādātam projektam, veicina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. Darbs tiek izdarīts augstā profesionālā līmenī.

Inese Vasiļevska, +371 29242757

Pateicoties SIA „INVEX FONDI” speciālistu veiktajām darbam, mums izdevās reanimēt liela apjoma biznesa modeli minerālmēslu ražošanas nozarē. Paldies!

SIA Motive Construction Ltd, Jānis Sprūga, +371 27266638

Pateicoties SIA "INVEX FONDI" saliedētam komandas darbam Krievijas koncernam "RUBITRON" izdevas izsākt biznesa projektu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pateicamies par profesionālo atteiksmi prēt darbu un klientiem.

Nikolajs Kapitonenko, ģenerāldirektors ООО "РУБИТРОН", Tel. +7 (495) 223-23-30

Esam pateicīgi un lepni, ka sadarbībā ar INVEX FONDI saņemts apstiprinājums ES finansējuma saņemšanai CFLA projektā „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta apjoms 1,6 milj.eiro

Dmitrijs Ņikitins, IT International SIA, Tel.+371 29240070

„INVEX FONDI komandas profesionālās darbības rezultātā mūsu uzņēmumu grupa ir saņēmusi bankas lēmumus par investīciju kredīta piešķiršanu 830 000 EUR apmērā zivju apstrādes un zivju produkcijas ražošanas projekta realizācijai un par kredītlīnijas atvēršanu ar limitu 100 000 EUR, kā arī LAD lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu 394 748,56 EUR apmērā projekta „Jaunu produktu ieviešana SIA „Jūras Karaliste” ražošanā” realizācijai pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ietvaros. Veiksmīgi iesākto sadarbību ar INVEX FONDI šobrīd turpinām, saņemot finanšu un juridiskās konsultācijas saistībā ar projekta realizāciju, kā arī turpmāk plānojam pasūtīt atbalsta projektu izstrādi šajā kompānijā.”

SIA „Jūras karaliste”, valdes loceklis Maksims Pavlockis, Tel.+37129258134

„Mūsu uzņēmums nolēmis uzsākt biznesu Latvijā. INVEX FONDI speciālisti veica plašu tirgus un attiecīgās likumdošanas bāzes izpēti, izdarījuši secinājumus un snieguši rekomendācijas par objekta izvietojumu un telpām, kā arī veikuši projekta uzsākšanai nepieciešamo investīciju aprēķinu. Darbs izpildīts kvalitatīvi un profesionāli. Sadarbojoties ar INVEX FONDI esam saņēmuši izsmeļošas atbildes uz saviem jautājumiem, kā arī turpinām saņemt papildus konsultācijas un atbalstu projekta realizācijā.”

UAB „Oksalis”, direktors Gytis Misiukevičius, Tel.+37052375966

Izstrādājot SIA „Līvānu siltums’’ vidēja termiņa darbības attīstības stratēģiju 2015.-2021.gadam INVEX FONDI darbu paveica augstā, profesionālā līmenī.

SIA „Līvānu siltums’’, valdes priekšsēdētājs Valērijs Priluckis

"Ar INVEX FONDI komandas palīdzību tika iesniegts un apstiprināts ES atbalsta projekta iesniegums atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākumā: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta ietvaros tika piesaistīts ELFLA finansējums 70 000 EUR apmērā BIOLOĢISKO miltu ražotnes izveidei Zaubē, Cēsu novadā.’’

Andrejs Zvejnieks, Tel.+371 27022200

INVEX FONDI izstrādātā biznesa plāna rezultātā tika realizēts projekts gultņu rūpnīcas izveidei Latvijā. Kopējais projekta apmērs - USD 14 000000, neieskaitot būvniecības izmaksas. Darbs tika veikts augstā profesionālā līmenī.

Vilnis Batraks, Tel.+371 28222221

INVEX FONDI darbu paveica kvalitatīvi un ar lielu atbildību par uzticēto. Tika saņemts finansējums un realizēti divi apjomīgi projekti ES struktūrfondu ietvaros. „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ar EUR 111 325,19 atbalsta apjomu un „Zivju dīķu rekonstrukcija” ar EUR 234 147,78 finansējuma apjomu.

SIA „Grūbe Hidro”, valdes loceklis Artūrs Dukulis, Tel.+371 29421642

Sadarbībā ar Invex Fondi tika saņemts atbalsts LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) projektu konkursā „Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana ražošanā 2. Kārta” programmas ietvaros. Darbs tika veikts kvalitatīvi un termiņā.

SIA „OZOLI AZ”, valdes priekšsēdētājs Andis Zariņš, Tel.+37129171713

INVEX FONDI profesionālā darba rezultātā tika saņemts finansējums un realizēts projekts – „Apgrozāmā kapitāla palielināšanas un kokmateriālu apstrādes un eksporta biznesa paplašināšanas nolūkam’’.

SIA „STRIX’’, valdes priekšsēdētājs Pēteris Salmanis, Tel.+37129207720

SIA “Smiltene MS” sanācijas plānu izstrāde tika uzticēta INVEX FONDIspeciālistu komandai, kas arī sanācijas laikā profesionāli sniedza juridiskās un finanšu konsultācijas.

SIA „Smiltene MS”, valdes priekšsēdētājs Uldis Ciekurs, Tel.+37129239336

Nodibinājums „Madonas novada fonds”

Rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai”

Projekta nosaukums „Malkas skaldīšanas pakalpojumu sniegšana’’

ES finansējums EUR 7 200,00

 


Biedrība „Darīsim paši!”

Rīcība „Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana”

Projekta nosaukums „Jaunas apmācību iespējas Kuldīgā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

ES finansējums EUR 6 580.94

____________________________________________________________________________________________________________________________

Biedrība „Gaujas Partnerība”

Rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta nosaukums „Jaunas apmācību iespējas Ādažos arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

ES finansējums EUR 28 811,30

____________________________________________________________________________________________________________________________

Biedrība „Aizkraukles rajona partnerība”

Rīcība „Aizkraukles rajona partnerības teritorijā ražotās pārtikas produktu sortimenta paplašināšana, veidojot vietējās pārtikas piedāvājuma klāstu partnerības pārtikas grozam* (iepakots, noformēts produkts, kuru var piedāvāt pircējam)"

Projekta nosaukums „Ogu audzētavas izveide”

ES finansējums EUR 1 766,62

Biedrība ’’Aizkraukle rajona partnerība’’

Rīcība „Sabiedrisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”

Projekta nosaukums „Drošības poga”       

ES finansējums 25 612 EUR

 


Biedrība "SATEKA"

Rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai”

Projekta nosaukums „Individuālo skapīšu ražotnes izveide un aprīkošana”

ES finansējums 12 640 EUR

 


Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība’’

Rīcība „Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”

Projekta nosaukums „Ziemas siltumnīcas izveide un aprīkošana”

ES finansējums 11 490 EUR

 


Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme”

Rīcība „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

Projekta nosaukums  „Teritorijas infrastruktūras uzlabošana un kopšana, nodrošinot iedzīvotājiem jaunas aktīvās atpūtas vietas pieejamību Tomes pagastā"

ES finansējums 25 494 EUR

 


Biedrība „Pierīgas partnerība” divi projektu iesniegumi

Rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos”

Projekta nosaukums „Trušu audzētavas izveide un aprīkošana"

ES finansējums 14 228,72 EUR

 


Biedrība "Seši krasti" apstiprināts projekts konkursā

Rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde”

Projekta nosaukums „Trušu audzētavas izveide un aprīkošana"

ES finansējums 17 074,46 EUR

 

 

Apstiprinātie projekti AS “Latvijas Hipotēku un Zemes banka” biznesa uzsākšanas programmas (ALTUM) ietvaros

 

Pakalpojums: Biznesa konsultācijas un biznesa plānu izstrāde; palīdzība finansējuma piesaistē pēc ALTUM programmas

 


SIA “Igel”  
Projekts: Iekārtas iegāde koka taras ražošanai
Kopējā finansējuma summa: EUR 29 026
  

SIA "Mājas palīgs" 
Projekts: Remonta pakalpojumi Daugavpils rajonā 
Kopējā finansējuma summa: EUR 29 866
 

Vladimirs Tarasovs 
Projekts: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma izveidošana Daugavpilī 
Kopējā finansējuma summa: EUR 19 210
 

SIA “Eko bebrs” 
Projekts: Kokapstrādes uzņēmuma attīstība Valmieras rajonā
Kopējā finansējuma summa: EUR 77 624
 

Baiba Poča 
Projekts: Frēzēšanas ceha un pulksteņu daļu ražotnes dibināšana 
Kopējā finansējuma summa: EUR 14 584
 

SIA “Santea” 
Projekts: Kafejnīcas renovācija 
Kopējā finansējuma summa: EUR 11 027
 

SIA „Reklāmas suvenīru fabrika”      
Projekts: Suvenīru ražotnes dibināšana Liepājā 
Kopējā finansējuma summa: EUR 51 934

Juridiska adrese: Auduma iela 33-2, Rīga, Latvija, LV-1024
Biroja adrese: Duntes iela 34, Rīga, Latvija, LV-1005
E-pasts: info@invex.lv

Tālrunis: +371 67377787

INVEX FONDI SIA reģ.nr. 50103557061 ir preču zīmju - nr.M66864 - INVEX; nr.M67912 - INVEX FONDI; nr.M69293 (apaļais spiedogs); nr.M66388 (vizuālā preču zīme) - lietotājs. Lietošanas un izmantošanas tiesības nodotas pamatojoties uz līgumu nr.01/01.01.20, kas noslēgts starp preču zīmju īpašnieku PROFECTUS GROUP SIA reģ.nr. 40103492416 un lietotāju INVEX FONDI SIA.

© 2022 INVEX FONDI SIA. Visas tiesības ir aizsargātas.

Developed by "DevOps" SIA

Kalkulators
Ievadiet summu
Ievadiet termiņu
Iavadiet likmi
Atmaksas grafiks
CREDIT_CALC_FORM_INPUT_SCHEDULE_REQUIRED_DEFAULT
Pasūtīt zvanu Atstājiet savu telefona numuru, un mēs piezvanīsim jums un atbildēsim uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem!
The Name is required
The Phone is required
The Police is required
Paldies par pieteikumu!. Mūsu menedžeris sazināsies ar Jums norādītajā laikā.