News archive


Valsts un Eiropas Savienības atbalsts zivsaimniecības attīstībai.

Programmas mērķis:

  • modernizēt akvakultūras uzņēmumus un uzlabot to darbību
  • attīstīt tradicionālās akvakultūras metodes
  • attīstīt jaunu un īpaši pie­prasītu ūdensdzīvnieku sugu audzēšanu
  • īstenot tādas akvakultūras me­todes, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi.

Attiecināmās izmaksas līdz 1’390’000 Ls.

Līdzfinansējums līdz 60% no attiecināmajām izmaksām.

Atbalstu piešķir par ražošanas iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādi, kā arī ražošanas būvju jaunbūvi un rekonstrukciju.

Atbalsts netiek piešķirts par zemes darbiem un zivju mazuļu iegādi.

Projektu var iesniegt visi komersanti un zemnieku/zvejnieku saimniecības.

Programma ir atvērta no 2013.gada 17.jūnija līdz 17.jūlijam.

Programmu regulējošie MK noteikumi: http://likumi.lv/doc.php?id=173480

Speciālista bezmaksas konsultācijas +37167212270

NGO "Jurkalne" announced for projects in Salacgrīvas and Ainaži rural areas

NGO "Jurkalne" announces an open call for project applications in accordance with the preparation and approval of the Minister Cabinet 2011. 4th October rules 783 "Procedure for granting State and the European Union support for rural development and fisheries" on "territorial development strategies" in:

"Spatial habitat enhancement"

EU eligible costs: 28 457 EUR
Co-funding: legal or natural persons up to 40%, 10% of associations

Project acceptance by 09/06/2014.


NGO "Rural Partnership" River 8 "'announced for projects in Degoles, Džūkstes, Jaunpils, Jaunsātu, Lestenes, Tume, Viesatu area

NGO "Rural Partnership" River 8 "" announces an open call for project applications in accordance with the preparation and approval of the Minister Cabinet 2011. 4th October rules 783 "Procedure for granting State and the European Union support for rural development and fisheries" on "territorial development strategies" in:

"Cultural and sporting infrastructure of cultural and sports infrastructure for all people of the territory of partnership"

EU eligible costs: 28 457EUR
Co-funding: legal or natural persons up to 40%, 10% of associations

Project acceptance by 09/06/2014.


NGO "From Salacas to Rūja" announced for project development in Rūjienas, Burtnieku and Mazsalacā rural areas.

NGO "The Salacas to RŪJAS" announces an open call for project applications in accordance with the preparation and approval of the Minister Cabinet 2011. 4th October rules 783 "Procedure for granting State and the European Union support for rural development and fisheries" on "territorial development strategies" in:

"Travel service diversification and adaptation for persons with disabilities; environmental investments in tourism facilities and services for fisheries"

EU eligible costs: 28 457EUR
Co-funding: legal or natural persons up to 40%, 10% of associations

Project acceptance by 06/06/2014.


NGO "Partnership for Rural and Marine" announced for projects in Engure, Lapmezciema, Slampes, Smārdes, Zentenes area.

Association "Partnership Rural and Marine" announces an open call for project applications in accordance with the preparation and approval of the Minister Cabinet 2011. 4th October rules 783 "Procedure for granting State and the European Union support for rural development and fisheries" on "territorial development strategies" in:

"Improvement of the lives of local people, developing and improving environment-related infrastructure of areas dependent on fisheries"

EU eligible costs: 28 457EUR
Co-funding: legal or natural persons up to 40%, 10% of associations

Acceptance of projects to 06/06/2014


NGO "Rezekne District Community Partnership" announced for projects in Rezekne and Vilani county area.

NGO ", Rezekne district community partnership" announces an open call for project applications in accordance with the preparation and approval of the Minister Cabinet 2011. 4th October rules 783 "Procedure for granting State and the European Union support for rural development and fisheries" on "territorial development strategies" in:

"Support for improvement of the territory"

EU eligible costs: 28 457EUR
Co-funding: legal or natural persons up to 40%, 10% of associations

"Support for fisheries and tourism-related small-scale infrastructure reconstruction or construction"

EU eligible costs: 28 457EUR
Co-funding: legal or natural persons up to 40%, 10% of associations

Acceptance of projects to 09/06/2014


NGO "Riga District Rural Development" announced for projects in Sigulda, Lucerne, Vangažu, Allažu, Incukalns, Krimuldas, Malpils and Saulkrasti rural areas.

NGO "Riga District Rural Development" announces an open call for project applications in accordance with the preparation and approval of the Minister Cabinet 2011. 4th October rules 783 "Procedure for granting State and the European Union support for rural development and fisheries" on "territorial development strategies" in:

"The fisheries and tourism related small-scale infrastructure and services"

EU eligible costs: 28 457EUR
Co-funding: legal or natural persons up to 40%, 10% of associations

Acceptance of projects to 06/06/2014


NGO "Six shores" announced for projects in Piltene, Jūrkalne, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēku area.

NGO "Six shores" announces an open call for project applications in accordance with the preparation and approval of the Minister Cabinet 2011. 4th October rules 783 "Procedure for granting State and the European Union support for rural development and fisheries" on "territorial development strategies" in:

"Local government road construction or reconstruction, as well as active leisure facilities"

EU eligible costs: 28 457EUR
Co-funding: legal or natural persons up to 40%, 10% of associations

Acceptance of projects to 06/06/2014

ES līdzfinansējums mežkopības un mežizstrādes darbībām.

Programmas mērķis: Attīstīt un dažādot esošo mežkopības vai mežizstrādes uzņēmumu saimniecisko darbību.

Attiecināmās izmaksas līdz 100’000 EUR.

Līdzfinansējums līdz 50% no attiecināmajām izmaksām, atkarībā no izmaksu veida.

Atbalstu piešķir par meža koku audzēšanu, mežu un koku rindu stādīšanu, pārstādīšanu, retināšanu un saglabāšanu, jaunaudzes audzēšanu, papīrmalkas un malkas ieguvi un mežsaimniecības pakalpojumiem.

Atbalsts netiek piešķirts būvniecībai un mežizstrādes pašgājējtehnikas, kuras pašmasa pārsniedz 5 tonnas, iegādei.

Ja vismaz 51% ieņēmumu ir no lauksaimnieciskās darbības, tad projektu var iesniegt mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji. Ja uzņēmuma darbība nav saistīta ar lauksaimniecību, tad projektu var iesniegt tikai mikrouzņēmumi*.

*Atbilstoši EK regulā 800/2008 noteiktā MVU definīcija. http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=23394

Programma ir atvērta no 2013.gada 3.jūnija līdz 3.jūlijam.

Programmu regulējošie MK noteikumi: http://likumi.lv/doc.php?id=206103

Grozījumi MK noteikumos: http://likumi.lv/doc.php?id=256321

Speciālista bezmaksas konsultācijas +37167212270

We issue long-term loans for purchase of profitable production companies throughout Latvia. If necessary, we provide audit and business valuation. We offer all necessary legal services for structuring the deal and free advice for possibilities to attract EU funding promoting the growth of your business. We can attract strategic investors if necessary.

We will buy working or idle small or medium sized meat processing plant or slaughterhouse, or a separated slaughterhouse. It should have all necessary and relevant EU standards certification.

Legal address: Auduma street 33-2, Riga, Latvia, LV-1024
Actual address: Duntes street 34, Riga, Latvia, LV-1005
Email: info@invex.lv

Telephone: +371 67377787

INVEX FONDI SIA reg.no.50103557061, is a user of the trademarks no.M66864 - INVEX; no.M67912 - INVEX FONDI; no.M69293 (a round seal); no.M66388 (visual trademark). Rights of use are transferred on the basis of the contract no.01/01.01.20, which is concluded between the trademark owner PROFECTUS GROUP LLC reg.no.40103492416 and the user INVEX FONDI SIA.

© 2022 INVEX FONDI SIA. All rights reserved.

Developed by "DevOps" SIA

Calculator
Enter amount
Enter term
Enter interest rate
Amortization shedule
CREDIT_CALC_FORM_INPUT_SCHEDULE_REQUIRED_DEFAULT
Request a call back Give us your phone number and we'll call you!
The Name is required
The Phone is required
The Police is required
Thank you. We have got your request. We will contact you as soon as possible.