Juridiskie pakalpojumi

Nozares

Papildus Fizisko personu sadaļā un Juridisko personu sadaļā minētajiem juridiskajiem pakalpojumiem, nodrošinām arī šādus juridiskos pakalpojumus:

Ģimenes tiesības

 • Laulības un pirmslaulības līgumi. Laulību šķiršana pie notāra vai tiesā ar mantas dalīšanu un strīdu par bērniem risināšana
 • Adopcija
 • Uzturlīdzekļi bērniem. Līdzekļi laulātā iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai.
 • Saskarsmes tiesības

Mantojuma tiesības

 • Testamentu sagatavošana.
 • Mantojuma līgumi.
 • Ar mantojumu tiesībām saistīto jautājumu apstrīdēšana.
 • Mantojuma prasība

Lietu tiesības (Īpašuma tiesības)

 • Nekustamo īpašumu strīdu risināšana.
 • Kopīpašuma dalīšana.
 • Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības.
 • Ceļa servitūti, personālservitūti, reālservitūti.
 • Īpašumam taisīto izdevumu atgūšana.
 • Īpašuma prasība.
 • Reālnastas.
 • Ķīlas tiesības un hipotēka.

Saistību tiesības

 • Līgumu sagatavošana, slēgšana un apstrīdēšana.
 • Galvojums, ķīlas tiesības, rokasnauda.
 • Parādu un zaudējumu piedziņa.
 • Līgumsods un procenti.
 • Noma un īre.
 • Pirkuma un dāvinājuma līgumi.
 • Cesijas līgumi.
 • Darba līgumi, darba strīdi.

Intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības

Civillietas tiesā

 • Pārstāvība tiesā (arī sadaļā “Konsultācijas” minētajos jautājumos)
 • Prasības pieteikumu, sūdzību un citu dokumentu sagatavošana
 • Prasības nodrošinājums
 • Mantas apķīlājums

Krimināllietas

 • Aizstāvība tiesā
 • Drošības līdzekļi
 • Cietušā pārstāvība

Administratīvās lietas

 • pārstāvība iestādēs un tiesā
 • sūdzību, pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana
 • pagaidu noregulējums

Satversmes tiesa

 • dokumentu sagatavošana un pārstāvība procesā

Darījumu slēgšana (pārrunu vešana, dokumentu sagatavošana, līgumu projekti)

Uzņēmumu pārdošana, pirkšana, apvienošana, reorganizācija

Due diligence

Preču zīmes patenti

Būvniecība

Konkurences jautājumi

Maksātnespēja

Apdrošināšana

Banku lietas

Finanšu tirgus jautājumi

Nodokļi un uzrēķinu jautājumi

Juridiska adrese: Auduma iela 33-2, Rīga, Latvija, LV-1024
Biroja adrese: Duntes iela 34, Rīga, Latvija, LV-1005
E-pasts: info@invex.lv

Tālrunis: +371 67377787

INVEX FONDI SIA reģ.nr. 50103557061 ir preču zīmju - nr.M66864 - INVEX; nr.M67912 - INVEX FONDI; nr.M69293 (apaļais spiedogs); nr.M66388 (vizuālā preču zīme) - lietotājs. Lietošanas un izmantošanas tiesības nodotas pamatojoties uz līgumu nr.01/01.01.20, kas noslēgts starp preču zīmju īpašnieku PROFECTUS GROUP SIA reģ.nr. 40103492416 un lietotāju INVEX FONDI SIA.

© 2022 INVEX FONDI SIA. Visas tiesības ir aizsargātas.

Developed by "DevOps" SIA

Kalkulators
Ievadiet summu
Ievadiet termiņu
Iavadiet likmi
Atmaksas grafiks
CREDIT_CALC_FORM_INPUT_SCHEDULE_REQUIRED_DEFAULT
Pasūtīt zvanu Atstājiet savu telefona numuru, un mēs piezvanīsim jums un atbildēsim uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem!
The Name is required
The Phone is required
The Police is required
Paldies par pieteikumu!. Mūsu menedžeris sazināsies ar Jums norādītajā laikā.