Juridiskie pakalpojumi

Fiziskām personām

Papildus Juridisko nozaru sadaļā un Nozares sadaļā minētajiem juridiskajiem pakalpojumiem, tieši juridiskajām personām nodrošinām arī šādus juridiskos pakalpojumus:

Uzņēmumu reģistrācija

Tieši ar juridisko personu palīdzību, veicot komercdarbību, uzņēmēji realizē savas biznesa idejas. Visizplatītākais komersanta veids Latvijā un pasaulē ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ļauj nodalīt uzņēmēja privāto mantu un atbildību no juridiskās personas mantas un atbildības. INVEX FONDI piedāvā būt par uzņēmēja gidu gan uzsākot biznesa realizāciju un reģistrējot komersantu, gan arī sniedzot juridisko atbalstu jau veiksmīgu komercdarbību uzsākušiem komersantiem.

INVEX FONDI pakalpojumu klāstā ietilpst arī:

 1. Komersantu - individuālā komersanta, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, personālsabiedrības, komandītsabiedrības dibināšana un reģistrācija Uzņēmumu reģistrā.
 2. Komersantu izmaiņas - valdes (padomes) maiņa vai pilnvaru pagarināšana, izmaiņas dalībnieku sastāvā, firmas (nosaukuma) maiņa, juridiskās adreses maiņa u.c.
 3. Pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana.
 4. Risinājumi attiecībās (strīdos) starp dalībniekiem, dalībnieku pārstāvība dalībnieku sapulcēs. Dalībnieku sapulču organizācija.
 5. Kapitāldaļu pārvaldīšana.
 6. Komersantu reorganizācija.
 7. Individuālo uzņēmumu un zemnieku/zvejnieku saimniecību pārreģistrācija.
 8. Komersantu likvidācija un maksātnespēja.
 9. Mākleru un aģentu darbības tiesiskais regulējums.
 10. Biedrību vai nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju, arodbiedrību u.c. veidojumu dibināšanas dokumentu sagatavošana un reģistrācija. Izmaiņas - valdē, padomē, nosaukumā u.c. Sapulču organizācija.
 11. Fiziskās personas saimnieciskās darbības reģistrācija.
 12. Citi jautājumi saistīti ar dažādu veidojumu dibināšanu, reģistrāciju, darbību, likvidēšanu, maksātnespēju.

Komersantu reģistrācija un apkalpošana Eiropas Savienībā un ārvalstīs.

Juridisko personu maksātnespējas process

Šobrīd ekonomiskās krīzes rezultātā ļoti liels skaits juridisko un fizisko personu ir nonākušas maksātnespējas vai bankrota situācijā. Mēs esam gatavi uzņemties atbildību un ciešā sadarbībā ar problēmās nonākušo klientu mēģināt rast risinājumu katrai konkrētai situācijai.

Juridiskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana un uzraudzība, kā arī tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) plāna izstrāde

Pamatojoties uz mūsu pieredzi biznesa plānu izstrādē, kā arī ES struktūrfondu apguvē, mēs varam pietiekami dziļi analizēt jebkuras tautsaimniecības nozares situāciju un izdarīt savas subjektīvās prognozes. Ja gadījumā Jūsu uzņēmums nonācis maksātnespējas situācijā - mēs varam būt Jūsu uzticams partneris sarežģītu juridisku un finansiālu problēmu risināšanā.

Ja esat izlēmuši uzsākt TAP, tad TAP plāna izstrādes procesam tiks pieaicināti augsta līmeņa, atbilstošas nozares speciālisti, nolūkā glābt Jūsu uzņēmumu no bankrota, sadarbībā ar maksātnespējas procesa administratoru. Iespējams izstrādāt vairākas versijas vienam uzņēmumam un nodot tās izvērtēšanai administratoram un kreditoru sapulcei. TAP plāna izstrādes ietvaros, ja tas tiek uzticēts mums, apņemamies atbilstoši ekonomiskai situācijai uzņēmumā piemeklēt iespējamo investoru no ES dalībvalstīm, Krievijas vai arī no Āzijas valstīm (Kazahstāna un Uzbekistāna), neizslēdzot iespēju investoru līdzdalībai no citām valstīm, ar kurām sadarbojāmies līdz šim.

Konsultācijas iepirkumu procedūras jautājumā

Pamatojoties uz ilggadēju pieredziINVEX FONDI  palīdzēs izstrādāt iepirkuma procedūrai nepieciešamo dokumentāciju. Tādējādi Jūsu uzņēmums varēs sekmīgi startēt iepirkumu konkursos, kur projektu īstenošanai paredzēts Eiropas Savienības finansējums.

Pakalpojumu sniedzam visās ar iepirkumiem saistītajās situācijās - neatkarīgi no tā, vai konkrēto iepirkumu paredzēts veikt ar iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) starpniecību vai, izmantojot ES struktūrfondu projektu ietvaros pieļaujamo vienkāršoto procedūru, bez IUB starpniecības. Iepirkumu procedūra ir komplicēts process, tāpēc pirms dokumentācijas sagatavošanas iesakām izmantot INVEX FONDI  konsultācijas.

INVEX FONDI  konsultācijas saistībā ar iepirkumu procedūru piedāvā:

 • valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem;
 • komersantiem;
 • nevalstiskām organizācijām;
 • jebkuram interesentam.

Juridiska adrese: Auduma iela 33-2, Rīga, Latvija, LV-1024
Biroja adrese: Duntes iela 34, Rīga, Latvija, LV-1005
E-pasts: info@invex.lv

Tālrunis: +371 67377787

INVEX FONDI SIA reģ.nr. 50103557061 ir preču zīmju - nr.M66864 - INVEX; nr.M67912 - INVEX FONDI; nr.M69293 (apaļais spiedogs); nr.M66388 (vizuālā preču zīme) - lietotājs. Lietošanas un izmantošanas tiesības nodotas pamatojoties uz līgumu nr.01/01.01.20, kas noslēgts starp preču zīmju īpašnieku PROFECTUS GROUP SIA reģ.nr. 40103492416 un lietotāju INVEX FONDI SIA.

© 2022 INVEX FONDI SIA. Visas tiesības ir aizsargātas.

Developed by "DevOps" SIA

Kalkulators
Ievadiet summu
Ievadiet termiņu
Iavadiet likmi
Atmaksas grafiks
CREDIT_CALC_FORM_INPUT_SCHEDULE_REQUIRED_DEFAULT
Pasūtīt zvanu Atstājiet savu telefona numuru, un mēs piezvanīsim jums un atbildēsim uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem!
The Name is required
The Phone is required
The Police is required
Paldies par pieteikumu!. Mūsu menedžeris sazināsies ar Jums norādītajā laikā.